Monday, 6 December 2021

โควิดรุกประชิดเชียงใหม่ ขยายเรียนOnsite ถึงสิ้นพ.ย.64 – โพสต์ทูเดย์ ข่าวภูมิภาค


โควิดรุกประชิดเชียงใหม่ ขยายเรียนOnsite ถึงสิ้นพ.ย.64

วันที่ 13 พ.ย. 2564 เวลา 15:09 น.

เชียงใหม่-เชียงใหม่คุมเข้มโควิดสร้างความเชื่อมั่นรับนักท่องเที่ยว แม้เป็นพื้นที่แดงเข้มสูง ติดเชื้อมากทุกวัน มั่นใจเอาอยู่ ขยายเวลาเรียนOnsiteถึงสิ้นพ.ย.64

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (13 พ.ย. 64) ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 357 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 347 ราย อีก 10 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน อยู่ที่ 17,862 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 4,866 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ 214 ราย โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ 87 ราย Community Isolation (CI) 2,268 ราย Home Isolation (HI) 430 ราย Hospitel 363 ราย โรงพยาบาลรัฐ 494 ราย โรงพยาบาลเอกชน 930 ราย และโรงพยาบาลต่างจังหวัด 80 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 3,959 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 818 ราย อาการหนัก (สีแดง) 89 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมแล้ว 85 ราย

ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายนของจังหวัดเชียงใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน) มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 22,031 ราย และรักษาหายแล้ว 16,815 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่รักษาหายวันนี้ 411 ราย ขณะที่การตรวจ ATK เมื่อวานนี้ (12 พ.ย. 64) ตรวจไป 1,934 ราย พบผู้มีผลบวก 190 ราย

ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้ว 1,295,142 คน คิดเป็นร้อยละ 74.89 จากประชากรจังหวัดเชียงใหม่ 1,729,353 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 239,144 คน คิดเป็นร้อยละ 72.98 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรังฉีดแล้ว 124,265 คน กลุ่มประชาชนอายุ 18-59 ปี ฉีดแล้ว 861,298 คน และกลุ่มนักเรียนอายุ 12-18 ปี ฉีดแล้ว 70,435 คิดเป็นร้อยละ 74.34

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการโรคติดต่อเชียงใหม่ก็ยังให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวต่อเนื่องว่ายังมาเที่ยวได้ปลอดภัยพร้อมเดินหน้าตรวจเชิงรุกเพื่อคุมพื้นที่ระบาด ล่าสุดลดความเสี่ยงก็ประกาศเลื่อนการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ทุกระบบถึง 30พ.ย.นี้แต่หากสถานศึกษาใดจะขอเปิดต้องมีระบบจัดการที่ดีตามกำหนดจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID Free Setting จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ด้วย