Saturday, 4 December 2021

“โมเดอร์นา” อีก 1.4 ล้านโดสถึงไทยปลายเดือนนี้ – โพสต์ทูเดย์ สังคมทั่วไป


“โมเดอร์นา” อีก 1.4 ล้านโดสถึงไทยปลายเดือนนี้

วันที่ 13 พ.ย. 2564 เวลา 10:46 น.

องค์การเภสัชกรรม แจ้งความคืบหน้านำเข้า”วัคซีนโมเดอร์นา”คาดถึงไทยปลายเดือนพ.ย.อีก 1.4 ล้านโดส

เพจเฟซบุ๊ก องค์การเภสัชกรรม แจ้งความคืบหน้าวัคซีนโมเดอร์นา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด พร้อมนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาจากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกา คาดถึงไทยปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยระบุว่า

จากเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 560,000 โดส จากบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด และได้กระจายไปยังโรงพยาบาลเอกชน เพื่อฉีดให้กับประชาชนที่จองฉีดวัคซีนไปแล้วนั้น องค์การเภสัชกรรม ได้ติดตามสอบถามกับบริษัท ซิลลิคฯ อย่างต่อเนื่องถึงกำหนดการนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นาล็อตต่อไป ซึ่งได้รับการชี้แจงจากบริษัท ซิลลิคฯ ดังนี้

บริษัท ซิลลิคฯ ได้ประสานงานกับผู้ผลิตวัคซีนโมเดอร์นาจากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกาในการเตรียมความพร้อมนำเข้าวัคซีนจำนวน 1.4 ล้านโดส มายังประเทศไทยได้ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ ในส่วนการยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นาจากแหล่งผลิตสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นแหล่งผลิตสนับสนุนเพิ่มเติมจากแหล่งผลิตเดิมที่ได้รับอนุญาตไปแล้วนั้น บริษัท ซิลลิคฯ และองค์การเภสัชกรรม ได้ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งความคืบหน้าให้สาธารณชนรับทราบต่อไป