Friday, 3 December 2021

ใครร่วมงานเทศกาลดนตรีพัทยาตรวจATKด่วน!ชลบุรี-สสจ.ชลบุรีให้ผู้ร่วมงานเทศกาลดนตรีพัทยา 2021ช่วง 12-13พ.ย.64 ตรวจATKทุกคนหลังมีผู้ติดเชื้อหลายรายรวมกลุ่มสังสรรค์