Monday, 6 December 2021

"ไพศาล"ลั่น ทักษินทำหน้าพสกนิกรในการพิทักษ์สถาบัน ชัดเจนกว่าพวก คำก็จงรักภักดี สองคำก็จงรักภักดี
“ไพศาล พืชมงคล” เผย วันนี้ท่านทักษินทำหน้าพสกนิกรในการพิทักษ์สถาบันอย่างชัดเจน