Monday, 6 December 2021

“ไพศาล”แฉ ขบวนการโหนเจ้าปั่นกระแสไล่สึกพระ ลั่น สองพระมหาไม่ต้องสึก


นาย “ไพศาล พืชมงคล” อดีตที่ปรึกษาพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุ 

สองพระมหาไม่ต้องสึก
ขบวนการโหนเจ้ากำลังปั่นกระแสไล่สึกพระเพียงแค่พระติเตียนการทำงานของนักการเมืองตามที่ประชาชนบ่นให้ฟัง ท่านไม่เคยล่วงละเมิดต่อสถาบันเพราะต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับจนเป็นตัวเป็นตนมาถึงวันนี้

สองพระมหาไม่ต้องสึก

ขณะนี้กำลังบี้ให้สึกสองพระมหา ถึงขนาดไปกดดันรักษาการเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองให้ไล่สองพระมหาออกจากวัด แต่รักษาการเจ้าอาวาสท่านทรงธรรมวินัยไม่ได้หวั่นไหวต่อการข่มขู่คุกคาม ท่านจึงวางเฉยเสีย 
จึงแอบอ้างเจ้าพระคุณสมเด็จรูปหนึ่งว่า เห็นว่ารักษาการเจ้าอาวาสหย่อนยานในการปกครอง กำลังพยายามให้มีการเปลี่ยนรักษาการเจ้าอาวาสเป็นรูปใหม่ ซึ่งอ่อนพรรษาอ่อนอาวุโสกว่ารักษาการเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
 

เป็นเหตุให้สองพระมหาเห็นว่าเป็นบาปกรรมแก่ตัวที่ทำให้ครูบาอาจารย์ต้องเดือดร้อนตามไปด้วยจึงดำริที่จะสึก! ขบวนการโหนเจ้าจึงปั่นกระแสกันใหญ่
ขอบอกให้ทราบว่าเจ้าพระคุณสมเด็จที่ถูกแอบอ้างนั้นท่านเป็นพระมหาเถระที่ปรีชาสามารถและทรงความเป็นธรรมในพระธรรมวินัย ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องที่ถูกแอบอ้างดอก อย่าทำให้ท่านกระทบกระเทือนอีกเลย 
และฝ่ายที่สนับสนุนสองพระมหาก็อย่าได้ล่วงเกินละเมิดเจ้าพระคุณเป็นอันขาด!
เมื่อเช้าวันนี้ ผมติดต่อไปยังพระมหาไพรวัลย์ขอให้ตั้งสติให้มั่นคง อย่าหวั่นไหวต่อโลกธรรมอันกระทบแล้ว พึงทำจิตเกษมและตั้งความสำรวมในพระธรรมวินัยให้มากขึ้น อย่าให้ใครฉวยเป็นโอกาสขยายความขัดแย้งในวงการพระศาสนาหรือผลักไสลูกศิษย์ลูกหาไปเป็นพวกล้มเจ้าโดยเด็ดขาด 
ท่านก็รับปาก

 

กำลังหาเวลานัดหมายพบปะกัน เพื่อถวายพระธรรมเป็นกำลังใจและเป็นอินทรีย์พละในการรับมือกับแรงกดดันต่าง ๆ ข้อสำคัญคือพระธรรมนั้นเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเหล่าสัตว์! ชาวพุทธจึงปฏิญาณตนเป็นนิตย์ว่า 
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม … ธัมโม เม … สังโฆ เม … สะระณัง วะรัง 
อันแปลว่า ข้าพเจ้าไม่ยึดถือที่พึ่งอื่นใด พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คือ สรณะอันเกษมของข้าพเจ้า 
ขอให้มั่นคงในปฏิปทานี้ก็จะดำรงพรหมจรรย์ในพระธรรมวินัยแห่งพระบรมศาสดาได้ เป็นกำลังในการประกาศพระธรรมและการสร้างความสามัคคีในชาติ เพื่อความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สืบไป

สองพระมหาไม่ต้องสึก

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน