Monday, 18 October 2021

"ไพศาล พืชมงคล"แฉ ขบวนการ IO หลอกลวงประชาชนว่าประเทศไทยมีฐานะที่มั่นคงมาก
“ไพศาล พืชมงคล” โพสต์ข้อความระบุ เลิกโกหกเรื่องเงินทุนสำรองระหว่างประเทศได้แล้ว