Tuesday, 26 October 2021

GISTDA เผยภาพดาวเทียม มวลน้ำท่วมขอนแก่น-มหาสารคาม เตือน 3 จว.เฝ้าระวัง


GISTDA เผยภาพดาวเทียม Sentinel-2 พบมวลน้ำทะลักเข้าเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่วมพื้นที่เกษตร-ที่อยู่อาศัย ขอนแก่น-มหาสารคาม เตือนเฝ้าระวัง 3 จังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 GISTDA เผยภาพจากดาวเทียม Sentinel-2 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล่าสุดพบมวลน้ำกำลังไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยทั้งสองฝั่งของแม่น้ำชี ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอพระยืน อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น รวมถึงพื้นที่ติดต่ออย่างอำเภอโกสุมพิสัย ในจังหวัดมหาสารคามด้วย

ขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงดังกล่าว รวมถึงร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th