Monday, 15 August 2022

JSL สื่อบันเทิงดัง แจง ยุติดำเนินงานบางส่วน มีผล 1 กค.


JSL สื่อบันเทิงดัง แจง ยุติดำเนินงานบางส่วน มีผล 1 กค.

วันที่ 30 มิ.ย. 2565 เวลา 10:37 น.

เจ เอส แอล บริษัทบันเทิงชื่อดัง กว่า 40 ปี ประกาศยุติการดำเนินการบางส่วน มีผล 1 กค. นี้ หลังประสบปัญหาหลายด้าน

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ชี้แจง กรณีการยุติการดำเนินการบางส่วน ว่า บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ได้ดำเนินงานด้านการผลิตสื่อสำหรับโทรทัศน์ การสร้างบุคลากรสำหรับวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง การรับจ้างสร้างสรรค์และผลิตงานสำหรับภาครัฐและเอกชน ติดต่อมาเป็นระยะเวลา 43 ปี ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมานั้น ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสื่ออย่างมาก

ทั้งการเกิดขึ้นของสถานีโทรทัศน์จำนวนมาก ทั้งผลกระทบจาก DIGITAL DISRUPTION และการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างมาก แม้ตลอดมาบริษัทฯ จะพยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถยืนหยัดในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงได้ต่อไป เพื่อที่จะได้สร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ชมของเรา แต่ก็ยังไม่บรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายได้ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด จึงเห็นสมควรที่จะยุติการดำเนินงานบางส่วนลงนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ บริษัทเอเยนซี่โฆษณา ลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเพื่อนในวงการ สื่อมวลชน และผู้ชมที่รัก ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด รวมทั้งขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำงานกันมาอย่างยาวนานด้วยดีตลอดมา และหวังว่าในวันข้างหน้า เราจะได้มีโอกาสกลับมาสร้างสรรค์งานในรูปแบบใหม่ๆ ให้กับสังคมและผู้ชมของเราอีกครั้ง รวมทั้งเรายังมั่นใจว่า คนของ เจ เอส แอล มีพลังและอุดมการณ์อันแรงกล้า ที่จะสร้างสรรค์งานให้กับวงการ และประเทศชาติต่อไปสนับสนุนโดย ufabet | betflix | ดูซีรีย์ออนไลน์