Tuesday, 7 December 2021
ย้ำ!”ผับ บาร์ คาราโอเกะ”เปลี่ยนมาเป็นร้านอาหารต้องปฏิบัติตามกฎเหล็ก – โพสต์ทูเดย์ สังคมทั่วไป
"3ช"ปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจฉีด-ไม่ฉีด "วัคซีนโควิด"
กรมชลประทานสั่งเก็บกักน้ำสำรองไว้ใช้ในหน้าแล้ง-เพื่อการเกษตร – โพสต์ทูเดย์ สังคมทั่วไป
ไทยยังอากาศเย็นต่อเนื่อง ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเล็กน้อย – โพสต์ทูเดย์ สังคมทั่วไป